برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنیدADS


مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي 1
 

1 . پاپان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی 138 صفحه | مرجع …
‎مطالب این پست : پاپان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی 138 صفحه با
فرمت … 3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24. 1- مقدمه

 

2 . مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي 2 – رزبلاگ
‎9 مارس 2017 … مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي 2 1 . پاپان نامه مقایسه گلستان سعدی با
بهارستان جامی 138 صفحه | مرجع … مطالب این پست : پاپان نامه …
 

3 . مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی | پایگاه علمی سعید سان
‎3 فوریه 2017 … 1- بررسی انواع نثر پارسی ، ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ . … 3- ویژگی های سبکی
گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو …
 

4 . مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
‎14 سپتامبر 2013 … رساله در یک مقدمه و شش بخش تدوین گردیده است: 1.کلیات و تعریف( … احوال و آثار
سعدی و جامی و بررسی گلستان و بهارستان. 4 مقایسه ویژگی های …[PDF]
 

5 . PDF: پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی – سیگنیفیکنت
‎ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت رﺳﺎﻟﻪ -1 ﭼﮑﯿﺪه رﺳﺎﻟﻪ -9 2 ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر 10. ﺑﺨﺶ اول : اﻧﻮاع …[PDF]
 

6 . PDF: بررسی مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی | سیگنیفیکنت …
‎ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی ﺑﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن، ﻫﻤﻪ
… ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت رﺳﺎﻟﻪ -1 ﭼﮑﯿﺪه رﺳﺎﻟﻪ -9 2 ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر.[PDF]
 

7 . PDF: مقاله مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی | سیگنیفیکنت …
‎ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی ﺑﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت رﺳﺎﻟﻪ. -1
ﭼﮑﯿﺪه رﺳﺎﻟﻪ 2- … 9 ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر 10 … ﺑﺨﺶ اول: اﻧﻮاع. ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی ﺑﺎ …
 

8 . پژوهش بررسی مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی – دانلود پایان نامه
‎18 مارس 2017 … پایان نامه بررسی مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی در 138 صفحه … 3- فصل
دوم 1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …
 

9 . مقاله در مورد مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي | فروشگاه فایل
‎27 ژانويه 2017 … مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی ». فهرست مندرجات رساله … فصل دوم 1-
چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… 17.
 

10 . دانلود پایان نامه ارشد : مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي – کلیک …
‎دسته: ادبیات برچسب: خرید پایان نامه : مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي, دانلود
… 3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24. 1- مقدمه …

 

11 . پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی | آرتهاو
‎8 دسامبر 2016 … تعداد صفحات فایل: 131. کلیک برای خرید: 10000 تومان. پایان نامه مقایسه گلستان
سعدی و بهارستان جامی. فهرست مندرجات رساله. 1- چکیده رساله… 9.
 

12 . پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
‎پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی چکیده رساله کتاب گلستان سعدی و
بهارستان … 4- فصل سوم 1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات.
 

13 . AD48- مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی – پارس پروژه
‎2- فصل اول 1- ویژگی های سبکی گلستان سعدی 2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی
3- فصل دوم مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان 1- وجوه اشتراک
 

14 . پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی | کانال مقاله!
‎28 آگوست 2016 … تعداد صفحات فایل: 131. کلیک برای خرید: 10000 تومان. پایان نامه مقایسه گلستان
سعدی و بهارستان جامی. فهرست مندرجات رساله. 1- چکیده رساله… 9.
 

15 . دانلود پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
‎31 دسامبر 2016 … دانلود پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی – … 1-بررسی انواع نثر
پارسی( قرن چهارم تا قرن نهم هـ . ق ) در بستر تاریخ ادبیات
 

16 . کاملترین فایل پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
کاملترین فایل پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی. … مطالب مفید دیگر
. 1 . خرید فایل( هلو). 2 . 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 3. 3 . خرید آنلاین …[PDF]
 

17 . PDF: کتاب گلستان سعدی | ناین پروجکت!
‎ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻨﺪرﺟﺎت رﺳﺎﻟﻪ -1 ﭼﮑﯿﺪه رﺳﺎﻟﻪ … 2- 9 ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر … 10 ﺑﺨﺶ اول : اﻧﻮاع ﻧﺜﺮ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ( ﻗﺮن …
 

18 . تحقیق مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی | آی آر داکس
‎14 مارس 2017 … کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های
لفظی و معنوی است که بر قامت این دو کتاب، برازنده دوخته شده …
 

19 . دانلود پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی -کامل و جامع
‎دانلود پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی -کامل و جامع. … 1 . برترین
فایل طرح تو جیهی فنی واقتصادی و مالی خدمات مسافرتی وجهانگردی. 2 . فروش دانلودی

 

20 . دانلود مقاله – پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
‎دانلود مقاله – پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی – یک سایت دیگر با
وردپرس. … برچسب‌ها. پرشین (1) خلیج (1) خلیج فارس (1) فارس (1) همیشه فارس (1) …

 

21 . دانلود پایان نامه مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی
‎17 فوریه 2017 … حجم فایل, 165 کیلو بایت. تعداد صفحات فایل, 131. پایان نامه مقایسه گلستان
سعدی و بهارستان جامی. فهرست مندرجات رساله. 1- چکیده رساله .
 

22 . «بهارستان » و «پریشان » قرب «گلستان » رنگ و بویی ندارند
‎(تحمیدیه، آغاز گلستان سعدی (1)) … (تحمیدیه، آغاز بهارستان جامی) (2) … آیا غرض
مقایسه «بهارستان » و «پریشان » با «گلستان » است و سنجش مهارت سعدی با جامی و …
 

23 . مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی | پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات
‎نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات – مقایسه گلستان سعدی و بهارستان
جامی. امتیاز: وضعیت: موجود کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
 

24 . پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی – YouTubeVideo for ‫مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي 1‬‎► 0:07
23 Feb 2017 – 7 sec – Uploaded by tarasi rogaieجهت دانلود به سایت زیر رفته و در قسمت جستجو مقاله یا تحقیق خود را پس از جستجو دانلود کنید لینک دانلود : book114.ir.
 

25 . آپارات – پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
‎پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی. 1:15 · روز روشنایی · فرهنگسرای
گلستان … فیلم مقایسه پروتکل های مسیریابی در شبکه ادهاک با OPNET.
 

26 . گلستان سعدی و بهارستان جامی – دکتر سید علی موسوی سنگلاخی
‎آثار چکاوک (دکتر سید علی موسوی سنگلاخی) – گلستان سعدی و بهارستان جامی … آن
مقایسه کرد که در متانت و حلاوت ، زیبایی و پختگی سرآمد تمام کتب ادبی منثور و
ثروت …. 1ــ ” طایفه‌ی دزدان عرب برسر کوهی نشسته بودند ، و منفذ کاروان بسته ،
ورعیت …
 

27 . دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات – مقايسه گلستان سعدي و بهارستان …
‎دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات – مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی با فرمت
word. توسط : Jam Newsدر: خرداد ۳۱, ۱۳۹۵ در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل … فصل دوم 1-
چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… ۱۷. ۱- موزون مرسل.
 

28 . بررسي و مقايسه محتوايي و بلاغي بهارستان جامي با گلستان سعدي
‎گلستان سعدي چونان ستاره اي در آسمان ادبيات فارسي مي درخشد و فروغش چشم ها را
جاودانه خيره خواهد ساخت و چه بسا، چيره دستان پهنه سخن، از زيبايي ها و جاذبه هاي آن سخن
…[PDF]
 

29 . دریافت فایل
‎ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯽ در دو اﺛﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪي و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ. … ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ … ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﺼﻞ اول. : ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ. ـ1. 1. ـ1. 2. ـ1. 3. ـ1. 4. ـ1. 5. ـ1. 6. ـ1. 7. ـ1.
 

30 . مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي – فروشگاه دانشجویی تحقیق سرا
‎فهرست مندرجات. 1- چکیده رساله 9 2- پیشگفتار 10 بخش اول : انواع نثر در بستر
تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. 13-26 1- مقدمه13-14 2- فصل اول 1- …

 

31 . دریافت فایل تحقیق مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی – پرداخت و …
‎19 مارس 2017 … به صفحه دانلود فایل(تحقیق مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی)خوش آمدید برای
دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز …
 

32 . بهارستان (۱) (یا روضة الاخیار و تحفة الابرار ) – دانشنامه جهان اسلام
‎بَهارستان‌(1) (یا روضة‌الاخیار و تحفة‌الابرار )، کتابی‌ در حکایات‌ و اندرزهای‌ اخلاقی‌ …
جامی‌ در نگارش‌ بهارستان‌ علاوه‌ بر گلستان‌ سعدی‌ از کتابهای‌ نویسندگان‌ پیش‌ از خود
نیز … بهارستان‌ در مقایسه‌ با گلستان‌ سخنان‌ منظوم‌ بیشتری‌ دارد؛ نثر آن‌ مسجّع‌ و در …
 

33 . تصحیحی جدید از بهارستان جامی – بساتین
14 فوریه 2016 … اگرچه جامی در بهارستان به دقّت از نثر موزون و مقفّای سعدی و آوردن اشعار در بین نثر از
… بهارستان، با آن که از بهترین تألیفات در اقتفای گلستان سعدی است، از لحاظ ….
بهارستان در مقایسه با گلستان سخنان منظوم بیشتری دارد و بی هیچ تردیدی …
مشخّصات نسخه ها: الف) نسخه های خطی: 1- آ: نسخۀ شمارۀ 677 کتابخانۀ مجلس …
 

34 . دانلود تحقیق پایان نامه مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی در این …
‎دانلود تحقیق پایان نامه مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی در این مقاله سعی شده
است که این دو کتاب به … 1 سال و 5 ماه قبل … مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی .
 

35 . بهارستان – ویکی فقه
‎جامی در نگارش بهارستان علاوه بر گلستان سعدی از … بهارستان در مقایسه با گلستان
سخنان منظوم …[PDF]
 

36 . ﺳﺒﻜﻲ ﻣﻨﺸĤت ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪي ﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴ – دانشگاه اصفهان
‎ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺸĤت ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪي در ﺻﺪد ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺟﻮد اﺷﺘﺮاك آن دو و ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗـﺎﺋﻢ … 1.
(. ﭘﻴﺎﭘﻲ. ) 2. ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1389. و … ﺑﺮوﺷﻨﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻮ ل و ﮔﺮاﻳﺶ از ﺳﺎدﮔﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻠّﻒ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﻧﺘﻴﺠ. ﺔ …. وﺟﻮد ﺷﻬﺮﺗﻲ ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﺎ ﻛﻼم ﺳﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻧﻴﺴﺖ، ﺟﺎﻣﻲ …. ﻫﺎي ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن، ﭘﺮﻳﺸﺎن، رﺿﻮان، ﻣﻠﺴﺘﺎن، ﺧﺎرﺳﺘﺎن، ﺳﻨﺒﻠﺴﺘﺎن و ﻧﻤﻜﺪان ﺣﺘّﻲ در.
 

37 . نکاتی درباره سبک کتاب بهارستان جامی
‎(بهارستان) جامی که به شیوه گلستان سعدی و در قالب نثر همراه با اشعار فارسی و
عربی تألیف گردیده … در مقام مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی باید گفت:
سخن منظوم در بهارستان بیشتر است و … مقاله 1، 149-148، شماره 148، زمستان 1377
XML …
 

38 . مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی | وبلاگ 24.اطلاعات
‎اختصاصی از فایلکو مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی با و پر سرعت . …
فصل دوم 1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… 17.
 

39 . پایان نامه مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي – بهترین های روز
‎15 آگوست 2016 … پایان نامه مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي فایل : word قابل … 19-20 ulliفصل
سوم 1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات.
 

40 . سعدی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎غزلیات سعدی، اغلب عاشقانه و توصیف‌کننده عشق زمینی است؛ هرچند که وی غزلیات
پندآموز و …. از جمله این آثار می‌توان به بهارستان جامی، پریشان قاآنی، منشآت قائم مقام

 

41 . بررسی و مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی – دانلودهای دانشجویی
‎8 ا کتبر 2016 … بررسی و مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی فرمت فایل دانلودی: .doc فرمت
فایل اصلی: … 1- بررسی انواع نثر پارسی، (قرن چهارم تا قرن نهم هـ .
 

42 . مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی 1 – وب‌سایت ایرانی
‎مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی 1 مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی دسته
: زبان و ادبیات فارسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 196 کیلوبایت …
 

43 . مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی – یاهو مارکت
‎5 روز پیش … این محصول” مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی “را از یاهومارکت دانلود نمایید. …
۱۳-۱۴فصل اول 1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول …
 

44 . وین گلستان همیشه خوش باشد – روزنامه جام جم
‎سبک سعدی در گلستان در عین وامداری به آثار گذشتگان، اوج نثر کلاسیک فارسی
است. … هر دو شیوه بپرهیزد1» و سبک خود را پی ‌ریزد؛ سبکی که بر‌اساس سنت‌شناسی
و … و نیز مقایسه آن با تفکر اندیشمندان اروپایی سده‌های میانه، روشنگری آثار سعدی را
… و اسفراینی، بهارستان جامی، پریشان قاآنی، منشآت قائم‌مقام فراهانی، خرابات فقیر

 

45 . مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی : گوپاس- خرید و فروش …
‎23 ژوئن 2014 … موضوع : مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی. تعداد صفحات : ۱۳۸. WORD و آماده
پرینت میباشد. فهرست مندرجات رساله ۱- چکیده رساله …
 

46 . تحقیق مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی | رسانه تی وی
‎16 مارس 2017 … تحقیق مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل ا…
… 1- بررسی انواع نثر پارسی، (قرن چهارم تا قرن نهم هـ .
 

47 . نقدی بر دیدگاههای سعدی و جامی در خصوص کتاب و مقام معلّم/ وحید …
‎This site may harm your computer.29 دسامبر 2013 … در بهارستان جامی سه حکایت آمده که نشاندهندهی دیدگاه م… … راغب در کتاب محاضرات (
1420: 1/78) در ذیل عنوان «حماقة المعلّمین» از شخصی به نام «یعقوب …. سعدی شیرازی،
(1381) گلستان، تصحیح، و توضیح، دکتر غلامحسین یوسفی، …
 

48 . دانلود بهارستان جامي – بستنی
‎31 ا کتبر 2015 … 1 . مرجع دانلود کتاب – دانلود کتاب بهارستان – عبدالرحمان جامی …. دانلود پایان نامه
مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی – صفحه اصلی
 

49 . بررسی سرچشمه‌های حکایات روضه نخست بهارستان جامی
‎منبع: پژوهش‌نامه نقد ادبی، دوره 1، بهار و تابستان 1391، شماره 1 تاریخ چاپ: ۱۳۹۱ هجری
شمسی … در مقام مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی باید گفت: سخن منظوم در …
 

50 . زبان و ادبیات فارسی
‎علل عمده انحطاط زبان فارسي:1-با حمله مغول به ايران زبان تركي رواج پيدا كرد.2-مراكز
زبان فارسي در خراسان وعراق و همچنين دربارهاي ….. بهارستان جامي به تقليد از

 NS